ระบบตรวจเช็ค อกษ.

การบันทึกข้อมูลบนระบบรองรับการทำงานเฉพาะเว็บบราวเซอร์ Google Chrome

ปิดระบบ asa-kaset นะคะ
คู่มือการใช้งาน ระบบการแก้ไขข้อมูลอาสาสมัครเกษตร
- รายงานผลการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลบุคคลถูกต้อง 77 จังหวัด
- รายงานผลการตรวจสอบ แก้ไขข้อมูลบุคคลไม่ถูกต้อง 77 จังหวัด
หมายเหตุ
ต้องการบันทึกข้อมูล อาสาสมัครเกษตรเพิ่มเติมที่ไม่มีอยู่ในระบบ
จะแจ้งเปิดระบบสำหรับบันทึกข้อมูลอาสาสมัครเกษตรใหม่ ให้ทราบต่อไป